Confidențialitate. Profesionalism. Înțelegere.


Schizofrenia

 
Schizofrenia cuprinde un grup de tulburări psihice grave care constau într-o varietate de simptome ce pot apărea în diverse combinații (minim 2 - conform DSM V):  
 
(1) idei delirante
Ideile delirante sunt convingeri eronate, rezistente la contraargumente,  care implică de regulă o interpretare falsă a percepţiilor sau experienţelor. Conţinutul lor poate include o varietate de teme (de exemplu, de persecuţie, de referinţă, somatice, religioase, de grandoare).
 Mai frecvente sunt ideile delirante de persecuţie - persoana crede că este urmărită, înşelată, spionată, ridiculizată
 Ideile delirante de referinţă - persoana crede că anumite gesturi, comentarii, pasaje din cărţi, ziare, cântece lirice ori ale semnale ambientale îi sunt adresate în mod special.
 Ideile delirante pot fi nonbizare (pot fi posibile în viața reală - de exemplu, că telefonul este ascultat) sau bizare (când sunt în mod evident implauzibile, nu deriva din experiențe de viață obișnuite - de exemplu, convingerea de pierdere a controlului asupra minții sau corpului: că i-au fost sustrase gândurile de o forţă exterioară, că gândurile unui străin au fost introduse în mintea sa ori că acţiunile sale sau corpul său sunt influenţate / manipulate / controlate de o forţă exterioară 
 
(2) halucinaţii
Halucinaţiile pot surveni în oricare modalitate senzorială (auditiv, olfactiv, gustativ, vizual, tactil)
 halucinaţiile auditive sunt de departe cele mai frecvente şi mai caracteristice pentru schizofrenie.
 Halucinaţiile auditive sunt de regulă experientate ca voci, familiare sau nonfamiliare, care sunt percepute ca distincte de propriile gânduri
 Halucinații normale sunt cele care apar în cursul adormirii sau al trezirii sau cele care sunt parte a unei experienţe religioase în anumite contexte culturale.
 Anumite tipuri de halucinaţii auditive (de ex., două sau mai multe voci conversând între ele sau voci comentând continuu gândurile sau comportamentul persoanei) au fost considerate ca fiind extrem de caracteristice schizofreniei
 
(3) limbaj dezorganizat (care este expresia unei gândiri dezorganizate)
Dezorganizarea gândirii a fost considerată a fi cel mai important element al schizofreniei. Gândirea se exprimă prin limbaj, care poate fi afectat în diverse moduri: 
- persoana poate „aluneca" de la un subiect la altul, nu are o cursivitate logică, adică există o disociere a gândirii 
- răspunsurile la întrebări pot fi doar indirect în legătură cu acestea sau pot fi complet fără nici o legătură cu întrebarea pusă (de exemplu, dacă este întrebat ce a făcut ieri, va da un răspuns care nu are legătură cu întrebarea - ex. Mă doare capul)
- mai rar, limbajul poate fi dezorganizat atât de sever, că devine aproape neinteligibil („incoerenţa" sau „salata de cuvinte"). 

(4) comportament catatonic sau flagrant dezorganizat
 agitaţie imprevizibilă, nedeclansata de ceva (strigate, injuraturi)
 probleme în orice fel de comportament orientat spre un scop - dificultăţi în îndeplinirea activităților cotidiene (autoîngrijire, autogospodărire)
 dezordonat, se poate îmbrăca de o manieră insolită, bizară (îmbracă mai multe paltoane, mănuşi într-o zi călduroasă sau umblă dezbrăcat)
 comportament sexual clar inadecvat (de ex., se masturbează în public)
 
Comportamentele motorii catatonice includ:
 o reducere marcată a reactivităţii la ambianţă, uneori atingând gradul extrem de inconştienţă completă (stupor catatonic)
 menţinerea unei posturi rigide şi rezistenţă la eforturile de a fi mobilizat (rigiditate catatonică),
 rezistenţa activă la instrucţiuni sau la tentativele de a fi mobilizat (negativism catatonic),
 luarea unor posturi inadecvate sau bizare (postură catatonică)
 activitate motorie excesivă, fără scop şi fără stimul declanşator (excitaţie catatonică)
 
(5) simptome negative (aplatizare afectivă, alogie, avoliţie.
  • Aplatizarea afectivă: facies imobil, indiferent,  contact vizual redus şi reducerea limbajului corporal. 
  • Sărăcirea limbajului - răspunsuri scurte, laconice, seci. Scăderea fluenţei şi productivităţii limbajului.
  • Avoliţia - incapacitatea de a iniţia şi persevera în activităţi orientate spre un scop. Persoana poate sta aşezată lungi perioade de timp şi manifesta puţin interes în a participa la muncă sau la activităţi sociale.
  • Anhedonia - lipsa de interes față de majoritatea activităților care anterior îi făceau plăcere
  • Asocialitatea - retragere sociala, dezinteres față de relațiile interpersonale
În schizofrenie sunt afectate toate funcțiile psihice și se produce o deteriorare a funcționării sociale și profesionale a persoanei respective.